Nieuwtjes

Kunstexpositie "de Poorten van Reijmerstok"

expositie 2018 is: “Natuurlijk …. Reijmerstok”. De kunstwerken die meedingen om één van de drie expositieplekken moeten een relatie hebben met het thema. Wilt u meedoen aan de wedstrijd? Komt u dan op zondag 22 april met één van uw werken tussen 12.00 en 13.00 uur naar Hoeve de Puthof in Reijmerstok? U dient zich uiterlijk 14 april per email aan te melden via kunst@poortenvanreijmerstok.nl. U zorgt zélf voor een mooie presentatie (bijv. op een ezel of een sokkel die u zélf meebrengt). De organisatie wijst u een plek aan. Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij gedurende de wedstrijd

navigateleft
navigateright

Regio