Nieuwtjes

Workshop

Op de woensdagen 21 en 28 maart zal er door Zij Actief Mechelen een workshop georganiseerd worden. We gaan dan een voorjaarsstuk maken o.l.v. Anne. I.v.m. het tijdig bestellen van materialen had het bestuur graag geweten wie er wil deelne-men aan deze workshop. De kosten zijn €20,- per persoon. Graag ook doorgeven welke woensdag de voorkeur heeft. Graag opgeven vóór 9 februari bij Andrea Kikken, tel. 043-455 25 91 of per mail aanmelden: gregandreakikken@gmail.com. Ook graag aandacht voor de filmavond die gehou-den wordt op dinsdag 27 februari in de JT Bioscoop in Kerkrade. Zowel leden als niet-leden kunnen zich

navigateleft
navigateright

Regio