Nieuwtjes

Gemeentelijke onderscheiding

Op zaterdag 7 oktober jl. vond het jaarfeest van de vrijwillige brandweer te Vaals plaats. Na het uitreiken van diploma’s en de huldiging van de jubilaris werd diezelfde jubilaris nog eens extra in het zonnetje gezet door burgemeester Van Loo. De heer Bert Franssen werd geëerd met een gemeentelijke onderscheiding in zilver. Het gemeentebestuur wil hiermee zijn erkentelijkheid uitdrukken voor de wijze waarop de heer Franssen gedurende twintig jaar de gemeenschap van Vaals heeft gediend als lid van de vrijwillige brandweer. De gemeente Vaals feliciteert hem dan ook van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

navigateleft
navigateright

Regio