Mechelen

Nieuwtjes

Kringcontactavond Zij Actief

Op dinsdag 24 oktober kunnen de dames van Zij Actief Mechelen weer naar de kringcontactavond gaan in Vijlen. Het programma start om 19 uur met koffie en vlaai. Daarna volgt een lezing door dhr. Ger Kockelkorn, oud burgemeester van Meerssen, over de geschiedenis van Meerssen. Na de pauze zal 4Fun uit Schinveld een optreden verzorgen met liedjes uit de jaren zestig. De kosten voor deze avond bedragen € 8,- per persoon. Vervoer is voor eigen rekening. Mochten er dames van Mechelen mee willen gaan, dan kunnen zij zich tot 15 oktober opgeven bij Petra Cox (0434552651 of cox-senden@hetnet.nl).

Activiteiten Zij Actief

Voor het jubileum van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor op zondag 22 oktober is het bestuur van Zij Actief Mechelen nog op zoek naar een aantal dames die willen helpen om na het concert in de kerk de aanwezigen te voorzien van een drankje. Over het exacte tijdstip wordt u nog geinformeerd. S.v.p. opgeven bij Andrea Kikken (043-4552591 of gregandreakikken@gmail.com). Op donderdag 9 november is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Roermond met als thema: Een dagje anders bekeken. Naast een meditatieve viering en een presentatie over positieve gezondheid is er ook plaats voor een

Activiteiten Zij Actief

muzikale omlijsting. Dames van Zij Actief Mechelen die graag hier naar toe willen gaan, kunnen zich tot 30 oktober opgeven bij Andrea Kikken. De kosten voor deze dag, die van 10.00 uur tot 17.00 uur duurt, zijn € 15,- incl. lunch en een drankje. Tevens zal er die dag een bus vanuit Wittem naar dit evenement gaan. Dames die graag met de bus willen gaan, betalen voor het vervoer € 12,50 per persoon. Tot slot wil het bestuur de opgave voor de Margriet Winterfair op dinsdag 21 november nog even onder de aandacht brengen. Leden kunnen zich bij Andrea Kikken nog opgeven tot 20 oktober. Zijn er

Activiteiten Zij Actief

na deze datum nog plaatsen vrij, dan mogen niet-leden zich opgeven. De kosten voor leden zijn € 25,- incl. entree en busvervoer. De dames die zich al hebben opgegeven, worden verzocht om dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL96RABO0132292165 t.n.v. Zij Actief Mechelen o.v.v. Margriet Winterfair.

navigateleft
navigateright

Regio