Krijtland Algemeen

Nieuwtjes

Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer

Met ingang van zondag 10 december geldt een nieuwe dienstregeling voor het bus- en treinvervoer in Limburg. Voor de regio zijn de afgelopen tijd al een aantal wijzigingen gecommuniceerd die deel uitmaken van die nieuwe dienstregeling. Alles is vanaf nu ook voor de reiziger gemakkelijk terug te vinden in de reisplanners en in detail via arriva.nl/dienstregeling. Arriva adviseert reizigers om voorafgaand aan de reis via deze site alle informatie over de vertrektijden en de nieuwe of veranderde reismogelijkheden in Limburg goed te bekijken. Op verschillende manieren worden reizigers in de regio de komende tijd gewezen op de start van de nieuwe dienstregeling per 10 december.

Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer

Door de gewijzigde vertrektijden van NS veranderen in Zuid Limburg de rij- en overstaptijden van de treinen. Dit werkt ook door op de aansluitende bussen. Met de stadsdienst in Maastricht wordt de bereikbaarheid van het centrum vergroot en verbetert het busvervoer voor Heer, Scharn, Wyckerpoort en Caberg. Het Heuvelland gaat profiteren van betere overstapmogelijkheden. De regio Parkstad wordt beter op het Heuvelland aangesloten en de verbinding van Hogeschool Zuyd en het ziekenhuis, vanuit Heerlen Zuid, verbetert. Voor de regio Sittard valt op dat een aantal OV shuttles in 2018 als lijntaxi wordt ingezet als aanvulling op de bestaande vaste verbindingen.

Kritiek op nieuwe dienstregeling

De CDA fracties van Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben op grote schaal berichten ontvangen van bezorgde c.q. ontevreden inwoners over de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Het betreft in onze regio vooral de buslijnen en de eventuele aansluiting daarvan op de treinen. De busverbindingen zijn verslechterd. Niet alleen zijn er buslijnen geheel verdwenen, ook is de frequentie flink afgenomen. Ook de aansluitingen op de trein zijn verslechterd. De enige buslijn die verbeterd is, is de “lijn 350”. Voor de verbindingen zijn tot op heden ook géén c.q. nauwelijks goede alternatieven gepresenteerd. Niet alleen de ouderen, maar ook de

Kritiek op nieuwe dienstregeling

jongeren zijn hiervan de dupe. Ouderen worden hierdoor minder mobiel, jongeren komen moeilijker op school. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Goed vervoer is essentieel voor de leefbaarheid van ons gebied. De CDA fracties van Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem doen dan ook een dringend beroep op de colleges van die gemeenten om gezamenlijk bij de Provincie en Arriva nogmaals aan te dringen op overleg en op verbeteringen in de buslijnen. Een mogelijke oplossing ter verbetering van het openbaar vervoer ligt bij het inzetten van alternatieven. De CDA fracties denken hierbij aan het slim combineren van OV-Shuttles met het Omnibuzz vervoer.

11e editie Kribkeswandeling

Wat in 2007 begon met 9 kerstkribkes in Epen is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in het Heuvelland en de Voerstreek. De kerskribkes in de Adventtijd verbinden de Heuvellanddorpen en de Voerdorpen met elkaar. Vanaf de eerste dag van de Advent (3 december) tot aan Drie Koningen (6 januari) staan er weer diverse Kribkes opgesteld in de prachtig versierde dorpen van het Zuid-Limburgse heuvellandschap en de Voerstreek. De wandelingen zijn een initiatief van de Stichting Kribkeswandeling i.s.m. ondernemers in de Nederlandse kerkdorpen Epen, Slenaken, Mechelen en Vijlen en kribkes in opkomst Noorbeek en  Bemelen en het Belgische

11e editie Kribkeswandeling

Voeren. Naast bedrijven worden ook particulieren of buurtverenigingen uitgenodigd om aan te haken bij de kribkeswandeling. Langs deze kribkes lopen diverse wandelroutes van verschillende lengtes. Routepunten verbinden de verschillende routes en deelnemende dorpen met elkaar. De hotels spelen in op de Kribkeswandeling Heuvelland door het aanbieden van hotelarrangementen in combinatie met bijv. kerstmarkten in Valkenburg, Luik en Aken. Naast de ondernemers worden er ook kerststalletjes opgezet door particulieren. Diverse wegkruizen en kapelletjes zijn ook in de routes opgenomen. Houdt u van een langere route dan kunt u ook kiezen voor de

11e editie Kribkeswandeling

autoroute die door de diverse dorpen zowel in het Heuvelland als de Voerstreek voert. De sfeer rondom de kribkeswandeling is altijd ingetogen. De routes zijn via de vernieuwde website www.kribkes.nl of www.kribkes.be te downloaden. Schrijft u zelf een kerstverhaal of kerstgedicht? Stuur dit dan in via kribkes@gmail.com . De mooiste inzendingen zullen geplaatst worden op de site. Draagt u de Kribkeswandeling Heuvelland een warm hart toe? Voor € 10,00 per jaar wordt u vriend van de Kribkeswandeling Heuvelland. Meer informatie op www.kribkes.nl of www.kribkes.be of op (0031) (0)43-4551557.

navigateleft
navigateright

Regio