Krijtland Algemeen

Nieuwtjes

Collectanten gezocht

De Stichting van het Geestelijke en Lichamelijke Gehandicapte Kind zoekt enthousiaste collectanten voor Gulpen en omstreken. Op het moment zijn er reeds verschillende mensen die als collectant willen functioneren, maar Gulpen is uitgebreid en daarom kunnen zij nog extra collectanten gebruiken. Denkt u; daar wil ik ook aan meehelpen! Geef U dan zo spoedig mogelijk op! Aanmelden kan via - 043 4504673 - 0643582754

Eerste editie Dutch Earth Week

De Dutch Earth Week is een nieuw, jaarlijks initiatief van de Provincie dat aandacht vraagt voor meer duurzaamheid en iedereen uitnodigt mee te doen. Van 10 tot en met 14 oktober 2017 is de eerste editie van deze week vol activiteiten, acties en ontmoetingen. Het thema van dit jaar is No Waste, met aandacht voor hergebruik en het tegengaan van verspilling. Voor meer informatie, programmering en hoe je mee kunt doen, kijk op www.dutchearthweek.nl

Duurzame inzameling afval

Reinigingsdiensten Rd4 start binnenkort met een proef waarbij een inzamelvoertuig van het type zijbelader wordt uitgerust met een geavanceerd accusysteem. Hiermee wordt naast geluidreductie en CO2 besparing een forse besparing van het brandstofverbruik beoogd. Voor deze proef wordt samengewerkt met Charles Feijts Bedrijfswagens, Iveco Nederland en Haller Benelux. Een inzamelvoertuig gebruikt op een doorsnee werkdag zo’n 60 liter diesel, waarvan telkens ca. 10 liter nodig is om de belading (het persen van het afval) aan te drijven. Het accusysteem, waarbij fossiele brandstof wordt vervangen door bij Rd4 opgewekte elektriciteit, zal de

Duurzame inzameling afval

belading aansturen. Na afloop van elke werkdag worden de accu’s weer opgeladen door het bij Rd4 aanwezige zonne-energiesysteem. Hierdoor is er sprake van een volledig duurzame energiebron, namelijk de zon. Deze technologie maakt het ook mogelijk om slim gebruik te maken van de remenergie die steeds vrij komt bij het stoppen op de route om de door de burgers aangeboden containers te ledigen, soms wel 700 keer per werkdag. Door slim gebruik te maken van zowel zonne-energie als remenergie wordt het wagenpark van Rd4 steeds duurzamer. De samenwerkende partijen gaan deze technologie de komende maanden in de praktijk bij Rd4 beproeven.

Duurzame inzameling afval

Op jaarbasis is er met deze geavanceerde technologie een besparingspotentieel mogelijk van ongeveer 2.000 liter brandstof en 15 ton CO2 reductie per voertuig. Momenteel worden bij Rd4 dagelijks 25 inzamelvoertuigen ingezet.

navigateleft
navigateright

Regio