Nieuwtjes

Nieuwe voorzitter voor Schutterij Eys

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft zich een voorzitterswissel voltrokken bij schutterij St.-Sebastianus Eys. Leo Eijkenboom, die al sinds 1999 de functie van voorzitter bekleedde, had aangekondigd in het jubileumjaar van het 500-jarig bestaan te zullen aftreden. Een commissie ging op zoek naar een nieuwe voorzitter en vond warempel binnen de eigen gelederen een mogelijke nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid. Zij werden beiden tijdens de vergadering in deze functies gekozen, Tom Lahaije als voorzitter en Dominique Gijzen als bestuurslid. Naar aanleiding van de keuze van Tom als voorzitter trad zijn vader Jo op grond van de familierelatie af als bestuurslid.

Nieuwe voorzitter voor Schutterij Eys

Jo Lahaije maakte ook al twintig jaar deel uit van het bestuur. Toeval of niet; beide scheidende bestuursleden zijn dit jaar koninklijk onderscheiden. Hen werd dank gezegd voor hun langdurige en betrokken bestuurslidmaatschappen. Beide jeugdige nieuwe bestuursleden zorgen voor een verjonging en vernieuwing van het bestuur.

navigateleft
navigateright

Regio