Wittem

Nieuwtjes

Palmpasen in Klooster Wittem

Zondag 25 maart is het Palmpasen, ook in Klooster Wittem. Op deze laatste zondag voor Pasen wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. In de viering van 11.00 uur kunnen kinderen een Palmpasenstok komen maken in de Gerarduskapel. In de middag is er Palmzegening in de Kloostertuin met aansluitend een wandeling (6-8 km) langs diverse kruisen en kapellen, waar een versierd palmtakje wordt achtergelaten. Verzamelen om 14.00 uur bij het orgel in de Gerarduskapel. Na afloop is er koffie/thee en Paasstol in de Refter. De Palmpasenstok is een houten kruis, versierd met palmtakjes en crêpepapier, waaraan allerlei lekkers hangt zoals chocolade

Palmpasen in Klooster Wittem

paaseitjes, rozijnen en pinda’s. En op de top komt een broodhaantje. De palmpasenstok en de takjes verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem waar de mensen Jezus met palmtakken toezwaaiden. Maar hij verwijst ook naar de vruchtbaarheid van het voorjaar, met de eitjes en het haantje. De Palmpasen-optocht is ontstaan door een vermenging van een kerkelijk gebruik (de herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem) en de niet-kerkelijke meiboom-viering (het ronddragen van de meiboom als teken van de naderende lente). Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een Palmpasenstok houden, zijn hier -in bepaalde

Palmpasen in Klooster Wittem

delen van Nederland- een overblijfsel van. Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. In onze streken worden deze meestal vervangen door buxus. Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur, bracht ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. Deze palmtakjes worden nu nog vaak thuis opgehangen achter het kruisbeeld of boven een deur. Soms wordt ook een palmtakje naar de peter en meter of naar het gezin van een petekind gebracht. Op deze Palmzondag laten wij de palmtakjes achter bij kruisen en kapellen rond Klooster Wittem. Het maken van de Palmpasenstok in de viering van

Palmpasen in Klooster Wittem

11.00 uur is gratis. Voor de Palmpasenoptocht met palmzegening, wandeling en koffie/thee met Paasstol wordt een bijdrage gevraagd van € 3,50. Aanmelden graag via mail bij nan.paffen@kloosterwittem.nl of per telefoon via 043 – 450 17 41.

navigateleft
navigateright

Regio