Nieuwtjes

ALV

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Noabere va Viele, de geschied- en heemkundekring van Vijlen. De ALV wordt dit jaar gehouden op 16 maart van 19 tot 20.15 uur in Hotel Café Restaurant Cuba Libre, Mamelisserweg 16-18 in Vijlen. De bestuursleden Wiel Felder & Sjira van Loo stellen zich herkiesbaar; Jean Jaminon stelt zich echter niet herkiesbaar, zijn bestuurslidmaatschap wordt daarmee vacant. Geinteresseerden voor dit lidmaatschap kunnen zich uiterlijk 14 maart melden bij de voorzitter Wiel Felder (voorzitter@noabereviele.nl of 06-23288210). Omdat er in de regel jaarlijks te weinig leden aanwezig zijn

ALV

op de ALV om formeel bestuursleden te kunnen (her)verkiezen, vragen wij u (als uzelf niet kunt komen) uw stem uit te laten brengen door een noaber te machtigen die wel komt. Aansluitend aan deze vergadering wordt er vanaf 20.30 uur een lezing gegeven door Coen Eggen (bouwhistoricus) over vakwerkbouw rondom Vijlen en met het oog op de geplande restauratie van het bakkes aan de Vijlenstraat, over bakhuizen en ovens in het bijzonder. Deze lezing is ook voor niet-leden toegankelijk. Daarnaast vraagt de redactie van het jaarboek onze leden weer om bij te dragen aan het nieuwe jaarboek voor 2018. Heeft u een artikel, verhaal of gedicht over

ALV

Vijlen? Laat het weten aan Wiel Felder, Natascha Sijstermans of Hanneke Schreiber; 1 juni is de deadline. Wij hopen u allen op 16 maart a.s. te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Noabere va Viele, Natascha Sijstermans, secretaris.

navigateleft
navigateright

Regio