Vaals

Nieuwtjes

Concert

Het Akense koor KataStrophe concerteert zaterdag 14 oktober om 20 uur in De Kopermolen te Vaals (Lutherse Kerk, von Clermontplein 11). Met circa 40 zangers en zangeressen is het koor reeds meer dan 25 jaar present in de Akense koorscéne en heeft zich met zijn kleurrijk en deels komische maar ook ernstige programma een naam opgebouwd. O.l.v. Manfred Gnadig is een breed repertoire van pop, rock over wereldmuziek, jazz tot klassiek ingestudeerd, dat onderhoudend en kortstondig gepresenteerd wordt. Entree: €12,-, kinderen/scholieren €6,-. Kaartreser-vering: 043-306 46 68. www.dekopermolenvaals.nl

Barbecue

Vrijdag 13 oktober houdt de wandelclub V.T.C. een barbecue. Deze barbecue wordt gehouden in de Paradijsvogels in Cottessen bij Paul Franssen. Aanvang 15 uur. Aan deze barbecue kunnen alleen leden deelnemen. Inlichtingen bij Norbert Maussen: 043-450 46 74.

Gemeentelijke onderscheiding

Op zaterdag 7 oktober jl. vond het jaarfeest van de vrijwillige brandweer te Vaals plaats. Na het uitreiken van diploma’s en de huldiging van de jubilaris werd diezelfde jubilaris nog eens extra in het zonnetje gezet door burgemeester Van Loo. De heer Bert Franssen werd geëerd met een gemeentelijke onderscheiding in zilver. Het gemeentebestuur wil hiermee zijn erkentelijkheid uitdrukken voor de wijze waarop de heer Franssen gedurende twintig jaar de gemeenschap van Vaals heeft gediend als lid van de vrijwillige brandweer. De gemeente Vaals feliciteert hem dan ook van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding voor Ton Ooms

Op zondag 8 oktober jl. is de heer A.F.J.G.M. (Ton) Ooms uit Vaals geëerd met een Koninklijke onderscheiding. De versierselen behorende bij deze onderscheiding zijn hem door burgemeester Van Loo opgespeld. De heer Ooms is en was betrokken bij diverse organisaties en verenigingen zoals bijvoorbeeld de Grensülle Vols, de vriendenclub van het Koninklijk Mannekoor Cecilia 1837 Vaals ‘Les Amis de Cècile’, Vaals Promotion, LOZO, FOV en Stichting De Kopermolen. De heer Ooms is/was oprichter, bestuurslid, penningmeester en vrijwilliger bij deze organisaties.

Koninklijke onderscheiding voor Ton Ooms

Met oog voor detail en veel energie zet(te) hij zich in voor zijn verenigingen en organisaties en is dan ook van onschatbare waarde voor gemeenschap van Vaals. Het gemeentebestuur feliciteert de heer Ooms van harte met deze verdiende onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

navigateleft
navigateright

Regio