Reijmerstok

Nieuwtjes

Kunstexpositie “de Poorten van Reijmerstok"

2e Pinksterdag 21 mei is het zover. Dan vindt de jubileumeditie van “de Poorten van Reijmerstok” plaats. Voor de 10e keer staat Reijmerstok dan bol van de kunst en de gezelligheid. Het niveau van de kunst ligt hoog en het aantal aanmeldingen overstijgt het aantal expositieplekken ver. Omdat lang niet iedere kunstenaar mee kan doen, wordt er deze keer iets extra’s gedaan in de vorm van een wedstrijd. Kunstenaars mogen meedoen aan een wedstrijd en kunnen daarmee een plek veroveren. De 3 kunstwerken die als mooiste worden verkozen krijgen alsnog een expositieplek. En … ú kunt één van die expositieplekken veroveren! Het thema van de

Kunstexpositie "de Poorten van Reijmerstok"

expositie 2018 is: “Natuurlijk …. Reijmerstok”. De kunstwerken die meedingen om één van de drie expositieplekken moeten een relatie hebben met het thema. Wilt u meedoen aan de wedstrijd? Komt u dan op zondag 22 april met één van uw werken tussen 12.00 en 13.00 uur naar Hoeve de Puthof in Reijmerstok? U dient zich uiterlijk 14 april per email aan te melden via kunst@poortenvanreijmerstok.nl. U zorgt zélf voor een mooie presentatie (bijv. op een ezel of een sokkel die u zélf meebrengt). De organisatie wijst u een plek aan. Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij gedurende de wedstrijd

Kunstexpositie "de Poorten van Reijmerstok"

aanwezig blijft en eventueel een toelichting geeft. De kunstenaar is ook te allen tijde zélf verantwoordelijk voor zijn of haar werk. Jury: alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden die mee willen jureren krijgen een stembiljet en kunnen stemmen: tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Na 17.00 uur worden de 3 winnende werken bekend gemaakt. Meer informatie is na te lezen op de website of op Facebook: Website: www.poortenvanreijmerstok.nl / www.fanfarereijmerstok.nl Facebook: www.facebook.com/PoortenvanReijmerstok

navigateleft
navigateright

Regio